Palvelu­kuvaukset

Joogaterapia

Joogaterapian avulla voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä oireita, esim. päänsärkyjä, niska-hartiaseudun ja selän kipuja, stressiä, ahdistuneisuutta, masennusta ja unihäiriöitä. Joogaterapiassa voidaan käyttää yksilöllisesti mukautettuja joogaliikkeitä, hengitysharjoitteita, hiljentymisharjoitteita, retoutusta ja ääntä.
Joogaterapiaa voi ostaa myös ryhmälle, jota yhdistää sama ongelma, esim. selkäkivut, migreeni, syövästä toipuminen, ahdistuneisuus, tms.

Hinnat

58 € / 60 min.
83,50 € / 90 min.
Ryhmähinnat sovittavissa.

Trager-terapia

Trager-terapia on lempeää kosketusta, liikettä ja syvää läsnäoloa. Se auttaa kehoa ja mieltä hellittämään, lievittää kipuja, parantaa kehon ja mielen koordinaatiota ja lisää tietoisuutta. Menetelmän pitkäkestoiset vaikutukset perustuvat hermostolliseen uudelleenoppimiseen.

Lempeänä hoitona Trager soveltuu kenelle tahansa vauvasta senioriin, ja myös odottaville äideille. Trager-terapiasta voi olla apua erityisesti stressiperäisiin oireisiin, kiputiloihin, psyko- / traumaterapian tueksi, masennuksen, ahdistuneisuuden ja unihäiriöiden lievittämiseen, neurologisten oireiden (Parkinson, MS, CP, fibromyalgia) helpottamiseen sekä kehollisen ilmaisun vapauttamiseen (muusikot, näyttelijät, tanssijat).

Hinnat

58 € / 60 min.
83,50 € / 90 min.

Toimintaterapia

Toimintaterapiassa suunnittelemme juuri sinulle sopivan kuntoutuksen kokonaisuuden, joka vie sinua kohti eheämpää, lempeämpää ja vapaampaa kehomieltä, kohti kokemusta siitä, että olet riittävä juuri nyt. Toimintaterapian ytimessä on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja optimoiminen haasteista ja rajoitteista huolimatta. Tavoitteena on sujuva arki, joka tukee psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointiasi ja ympäristö, joka tukee osallisuuttasi. Erityistä mielenkiintoa ja osaamista minulla on psykiatrisesta toimintaterapiasta ja kipupotilaiden kuntoutuksesta. Työskentelen nuoriso- ja työikäisten toimintaterapeuttina.

Toimintaterapiaa on mahdollista saada vaativana lääkinnällisenä
kuntoutuksena KELAN rahoituksella. Tarvitset voimassa olevan kuntoutussuunnitelman ja lääkärin lähetteen toimintaterapiaan. Tietoa Kelan kustantamasta kuntoutuksesta löydät sivuilta www.kela.fi.

Hinnat

Itse maksavan asiakkaan hinnat:
58 € / 60 min.
83,50 € / 90 min.

Yhteisöllinen terapia

Hyödyntäen joogan ja joogaterapian, passiivisen fascian käsittelyn sekä dialektisen käyttäytymisterapian menetelmiä (tietoisuustaidot, tunteensäätelytaidot, ahdingonsietämisen taidot ja vuorovaikutustaidot) räätälöimme yhteisönne jäsenten hyvinvointia palvelevan kokonaisuuden. Ohjaan ja valmennan teitä yhdessä hyödyntämään yhteisöönne soveltuvia menetelmiä arjessa.

Menetelmiä voi hyödyntää esim. oppilaitoksissa, lastenkodeissa, asumispalveluyksiköissä, vastaanottokeskuksissa, vankiloissa ja sairaaloissa. Yhteisöllistä terapiaa voi hyvödyntää myös työnohajuksen näkökulmasta.

Hinnat

Hinta sopimuksen mukaan.

Yrityksille

Yrityksille tarjoan työnohjausta, tietoisuustaitoluentoja ja – harjoitusohjelmia, terapeuttista, kaikille soveltuvaa joogaa ja Trager-terapiaa. Tuon palvelut työpaikallenne tai voimme tehdä porukalla Tyhy- retken ulkoilmaan. Tarjoan sekä pitkäkestoisempaa valmennusta, että Tyhy- päiviä.

Hinnat

Sopimuksen mukaan.

Koulutan

Psykiatrian ammattilaisia käyttämään tietoisuustaitoja sekä hengityksen ja kehollisen työskentelyn välineitä vastaanottotyön tukena. Sosiaali- ja terveysalojen henkilökuntaa käyttämään tietoisuustaitoja oman jaksamisensa tukena ja asiakastyössä toimivan vuorovaikutuksen välineinä.
Joogaohjaajia huomioimaan asiakkaidensa psyykkisen hyvinvoinnin merkittävänä osana harjoitusta, ja käyttämään asiakkaiden mielenterveyttä tukevia ohjaamisen muotoja ja harjoitteita.

Hinnat

Sopimuksen mukaan.